naitos

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับความเร็วของรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์” โดยมีความร่วมมือในการการวิจัยและพัฒนาร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและนอกสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในวันนี้คณะทำงานนำโดย พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต./โครงการ “วิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับความเร็วของรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์”,   พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.สยศ.ตร./รองหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา, พ.ต.ต.จักรกริช เวียงสมุทร สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ./ผู้ขับรถทดสอบความเร็วภาคสนาม,     พ.ต.อ.สุรพงศ์  เปล่งขำ  อาจารย์ประจำ คณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  ผู้ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา , พ.ต.ท.หญิง มัณฑนา  ไชยโคตร อาจารย์ (สบ ๒) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ พร้อมด้วย ดร.จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน นักวิจัยอาวุโส/ผู้ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา, ดร.ทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมล นักวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา, นายทศพร มณีลอย ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เดินทางมายังสนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              ในการนี้คณะทำงานฯ ได้นำรถยนต์และเครื่องตรวจจับความเร็วของรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์ที่ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาขึ้น มาทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง เพื่อเปรียบเทียบกับเครื่องที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดย พ.ต.ต.จักรกริช เวียงสมุทร สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. เป็นผู้ขับรถทดสอบความเร็วภาคสนาม และ พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต. หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้นั่งรถทดสอบความเร็ว ขณะที่ ดร.จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน นักวิจัยอาวุโส, ดร.ทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมล นักวิจัย, นายทศพร มณีลอย ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักวิจัย, นายอุบลวรรณ คำแก้ว นักวิเคราะห์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมตัวเครื่องและจดบันทึกข้อมูลการทดสอบ เพื่อรายงานผลการทดสอบ

ดร.จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนำเข้าเครื่องตรวจจับความเร็วจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง จึงเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับความเร็วของรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยเอง โดยโครงการนี้ได้อาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สวทช. ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบนี้ขึ้น

สำหรับเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์ มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์และเซ็นเซอร์ตัวรับแสงเลเซอร์ ซึ่งเมื่อยิงแสงเลเซอร์ออกไปกระทบกับวัตถุ ก็จะมีการคำนวณค่าออกมา และสามารถใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถยนต์ได้ ซึ่งในวันนี้ผลการทดสอบค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ เพราะเครื่องต้นแบบที่ทางผู้วิจัยช่วยกันพัฒนาออกมานั้น สามารถตรวจจับความเร็วได้ทัดเทียมกับเครื่องของต่างประเทศที่ตนได้นำมาเปรียบเทียบด้วย โดยในอนาคตตนหวังว่านวัตกรรมนี้จะได้รับการถ่ายทอดและสามารถผลิตขึ้นได้เองภายในประเทศ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ

ด้าน พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ผศ.(สบ 3) กค.นว.รร.นรต. หัวหน้าโครงการฯ ระบุว่า วันนี้เป็นการทดสอบความเร็วภาคสนามด้วยเครื่องต้นแบบที่ทางทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาขึ้นมา และใช้รถยนต์ที่ควบคุมด้วยระบบ Cruise Control โดยมีระบบ GPS ในการวัดความเร็วรถยนต์ ซึ่งวิธีการทดสอบจะเป็นการเปรียบเทียบค่าความเร็วระหว่าง GPS ที่ติดในรถยนต์ และค่าที่วัดได้จากเครื่องตรวจจับความเร็วต้นแบบ ผลการทดสอบพบว่าเครื่องต้นแบบนี้สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ เป็นที่น่าพึงพอใจของทีมคณะทำงาน ซึ่งเครื่องต้นแบบนี้ ทางทีมผู้พัฒนาได้ร่วมกันวิจัยขึ้นมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตนเองต้องขอขอบคุณหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ที่ได้เข้ามาแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกันจนสามารถพัฒนาเครื่องต้นแบบนี้ได้สำเร็จ ซึ่งตนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่ทางทีมคณะทำงานสามารถคิดค้นนวัตกรรมต้นแบบตัวนี้ได้ก็จะช่วยให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถนำเครื่องไปใช้ได้จริง โดยหลังจากนี้จะมีการนำแนวคิดดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอด คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริงในเร็วๆนี้

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.