naitos

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

อัตราอนุญาต (72 อัตรา)
– ผู้บังคับการ  1  นาย
– รองผู้บังคับการ  3  นาย
– ผู้กำกับการ  5 นาย
– รองผู้กำกับการ  5  นาย
– สารวัตร  10 นาย
– รองสารวัตร  22 นาย
– ผู้บังคับหมู่ 26 นาย