naitos

          “เป็นมืออาชีพด้านการวิจัย เพื่อ

การพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงานลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บก.ปทส.

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงานลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บก.ปทส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย...

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงาน ลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บช.ปส.

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. นำคณะทำงาน ลงพื้นที่หารือโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมกับ บช.ปส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย...

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. เดินหน้าโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่

กองวิจัย ตร. ร่วมกับ สอวช. เดินหน้าโครงการเมืองปลอดภัย ร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ กองวิจัย...

ผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

Title
ห้องสมุดกองวิจัย พฤศจิกายน 23, 2020
ราคากลาง พฤศจิกายน 23, 2020
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 23, 2020
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 23, 2020
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 23, 2020
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 23, 2020
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 23, 2020
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 23, 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 23, 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 23, 2020

คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

 เคารพธงชาติประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองวิจัย (วจ.)                                                 เข้าร่วมเคารพธงชาติและสักการะพระนิรันตราย    ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1                                                                   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีค่านิยม                                                                 ที่ปกป้องเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Visitor Counter)

กำลังออนไลน์ : 0 คน
ผู้ชมวันนี้ : 2 คน
ผู้เช้าชมทั้งหมด : 876 คน

                                                                         วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                          พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

 

วีดิโอ

กองวิจัย ตร. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

24 มิถุนายน 2563

จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง